انحلال شرکت

ممکن است یک شرکت در دوران فعالیت خود منحل شود. دلایل متعددی وجود دارد که منجر به انحلال شرکت می­شوند؛ مانند ورشکستگی، عدم تحقق اهداف، عدم تمدید زمان انقضای شرکت در شرکت­هایی که برای زمان مشخص و محدودی ثبت شد­ه اند؛ موافقت تمام شرکا مبنی بر انحلال شرکت، تصویب انحلال شرکت در مجمع فوق العاده، فوت یکی از شرکا (اگر در اساسنامه قید شده باشد)، حکم دادگاه و…

برای انحلال شرکت باید تمام اعضا و شرکا صورت جلسه انحلال را امضا کنند؛ در واقع حتی اگر یک نفر از اعضا مخالف باشد؛ انحلال شرکت منتفی می­شود. اگر یکی از شرکا حضور نداشته باشد اما وکالت تام­الاختیار به دیگر اعضا داده باشد؛ می­توان در غیاب او شرکت را منحل کرد؛ در غیر این صورت خود شخص حتماً باید حاضر شود.

در صورت اعلام رضایت تمام شرکا باید نهایتاً ۵ روز پس از امضای صورت جلسه، مدارک لازم را به اداره ثبت شرکت­ها تحویل داد. پس از ارائه مدارک، مدت زمان لازم برای انحلال شرکت، ۱۰ الی ۱۵ روز است و تا زمانی که آگهی انحلال شرکت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی­های شرکت در آن به چاپ می­رسند؛ منتشر نشود؛ هنوز شرکت رسماً منحل نشده است.

اگرچه پس از انحلال شرکت، مدیر سمتی نخواهد داشت اما می­بایست شخصی را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کرد. مدیر تصفیه به مدت ۱۰ سال در قبال طلب­ها، بدهی­ها، مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم و سایر امور ناتمام شرکت مسئول است.

مدارک لازم برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 • صورت جلسه انحلال شرکت (حتما باید دارای امضای تمام اعضا و مدیر تصفیه باشد)
 • کپی مدارک شناسایی مدیر تصفیه (اگر جز شرکا نیست)
 • اصل آخرین روزنامه رسمی
 • اصل دعوت نامه از شرکا برای شرکت در مجمع فوق العاده

لازم به ذکر است که در شرکت با مسئولیت محدود اگر شرکایی که مالک بیش از نیمی از سرمایه شرکت هستند؛ تصمیم بر انحلال شرکت بگیرند؛ دیگر موافقت مابقی شرکا ضرورت ندارد.

مدارک لازم برای انحلال شرکت سهامی خاص

 • صورت جلسه انحلال شرکت (حتماً باید دارای امضای تمام اعضا و مدیر تصفیه باشد)
 • کپی مدارک شناسایی مدیر تصفیه (اگر جز شرکا نیست)
 • اصل آخرین روزنامه رسمی که آگهی­های شرکت موردنظر در آن منتشر می­شوند
 • اصل آگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر دعوت از شرکا برای شرکت در مجمع فوق العاده

مدارک لازم برای انحلال شرکت تضامنی

 • صورت جلسه انحلال شرکت (حتماً باید حاوی امضای تمام شرکا و مدیر تصفیه باشد)
 • اسناد ثبت شرکت
 • شناسنامه تمام شرکا

شایان ذکر است که از زمان انحلال شرکت تضامنی تا پرداخت کامل تمام بدهی­های شرکت، شرکا حق استفاده از اموال شرکت را ندارند. شریک ضامن نیز درست مانند سایر شرکا در برابر پرداخت دیون مسئول است؛ حتی اگر منشا این بدهی­ها مربوط به زمان قبل از ورود وی به شرکت باشد و یا حتی اگر اسم شرکت تغییر کرده باشد.