تغییر آدرس شرکت

آدرس شرکت، نشانی قانونی و اصلی شرکت محسوب می­شود که هنگام ثبت شرکت در بند سوم اساسنامه شرکت ذکر می شود.

آدرس شرکت می­بایست آدرس یک ساختمان اداری باشد ولی اداری بودن آن در زمان ثبت شرکت الزامی نیست. اما از زمان ثبت تا دو ماه پس از آن  برای تعیین یک مکان اداری وقت دارید زیرا در این بازه زمانی باید برای تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت کد اقتصادی اقدام کنید و ارائه سند یا اجاره نامه یک مکان اداری از مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی است.

قانون، آدرس ثبت شده را به عنوان نشانی معتبر شرکت می­شناسد؛ بنابراین تغییر آدرس شرکت یا افتتاح شعبه­ های جدید را باید به سرعت به مراجع ذیربط اطلاع دهید.

به هرحال بعد از ثبت شرکت به هر دلیلی ممکن است که تصمیم بر تغییر آدرس شرکت گرفته شود. اتخاذ چنین تصمیمی بر عهده مجمع فو­ق العاده عمومی است. البته چنانچه در اساسنامه شرکت قید شود می­توان اجازه تغییر آدرس شرکت و ثبت شعبه ­های جدید را به هیئت مدیره سپرد.

پیشنهاد می­شود که در اساسنامه به جای آدرس دقیق شرکت، شهر محل اقامت شرکت قید شود تا با هر جابه جایی مجبور به اصلاح اساسنامه نشوید.

مدارک لازم برای تغییر آدرس شرکت

 • تصویر مدارک شناسایی اعضای شرکت
 • تصویر روزنامه تاسیس
 • تصویر آگهی تاسیس
 • آگهی آخرین تغییرات (در صورت وجود)

مراحل تغییر آدرس شرکت

 • تنظیم صورت جلسه تغییر آدرس
 • تکمیل فرم­های اداری مربوطه
 • ارائه مدارک به اداره ثبت شرکت­ها
 • رفع ایرادهای وارد شده
 • تایید نهایی
 • صدور پیش آگهی
 • انتشار آگهی تغییر آدرس شرکت حدوداً یک هفته پس از صدور پیش آگهی تغییرات

پروسه تحویل مدارک به اداره ثبت تا انتشار آگهی تغییر حدوداً ۱۰ الی ۱۵ روز زمان می­برد.

جهت ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت جهت تغییر آدرس شرکت با ما تماس بگیرید.