ثبت شرکت دارویی

به شرکت­های تولیدکننده، شرکت­های واردکننده و شرکت­های فوریتی واردات دارو که مجوز فعالیت دارند؛ شرکت­های دارویی گفته می شود. شرط اولیه ثبت شرکت دارویی اخذ مجوز فعالیت از وزارت بهداشت است.

شرکت دارویی پخش سراسری و شرکت دارویی پخش استانی

شرکت­های دارویی در دو نوع شرکت پخش سراسری و شرکت پخش استانی ثبت می­شوند. شرکت پخش سراسری که نقش واسطه بین مراکز دارویی و داروخانه­ها را ایفا می­کند؛ موظف به توزیع دارو، داروهای رژیمی، کمک غذاهای نوزاد، شیرخشک، لوازم مصرفی پزشکی، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی بهداشتی در سراسر کشور است. شرکت پخش استانی موظف به توزیع موارد مذکور در سطح استان موردنظر است. ذکر واژه توزیع دارو در موضوع فعالیت و اخذ مجوز فعالیت از وزارت بهداشت برای هر دو نوع شرکت مذکور الزامی است.

هر پنج سال یک بار، کمیسیون قانونی مرکز به تعیین تعداد شرکت­های پخش سراسری می­پردازد. معیار تشخیص کمیسیون قانونی مرکز، گردش مالی و حجم بازار دارویی است. اما برای تعیین تعداد شرکت­های پخش استانی، به ازای هر ۵۰ داروخانه، یک شرکت پخش در نظر گرفته می­شود.

ثبت شرکت پخش استانی منوط به ارائه معرفی­نامه از اداره ناظر بر امور دارویی و مواد مخدر و تاییدیه دانشگاه مربوطه است. همچنین ثبت هم شرکت­های استانی و هم سراسری نیز ملزم به دریافت مجوز از کمیسیون قانونی مرکز است.

لازم به ذکر است که بین متقاضیان ثبت شرکت دارویی پخش استانی حق تقدم با شرکت تعاونی داروسازی است. در صورت وجود چند متقاضی ثبت شرکت تعاونی داروسازی، اولویت با تقاضایی است که جهت ثبت زودتر اقدام کرده است.

مدارک لازم برای ثبت شرکت دارویی

  • مجوز فعالیت در حیطه توزیع دارو
  • کپی اساسنامه، آگهی روزنامه تاسیس و روزنامه تغییرات
  • گواهی عدم سوپیشینه هیئت مدیره و عدم سوسابقه در امور دارویی بهداشتی
  • ارائه معرفی­نامه از طرف معاونت دارویی غذایی دانشگاه مربوطه
  • ارائه تعهدنامه از سوی شرکت
  • تکمیل فرم­های اداری مربوطه

شرایط اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دارویی

تمام اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت دارویی می­بایست تبعه ایران باشند؛ معتقد به یکی از ادیان ثبت شده در قانون اساسی کشور باشند؛ اگر آقا هستند دارای کارت پایان خدمت یا گواهی فعالیت در مراکز مرتبط با نیروهای مصلح باشند؛ سوپیشینه و اعتیاد نداشته باشند و در زمینه امور دارویی بهداشتی دارای سابقه و حسن خدمت باشند.