ثبت شرکت در اصفهان

ثبت شرکت در اصفهان
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

ثبت شرکت در اصفهان

ثبت شرکت در اصفهان : اصفهان، بعد از مشهد و تهران، بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر ایران محسوب می شود. همچنین پس از مشهد، دومین شهر دارای بیشترین گردشگر و بعد از تهران دومین شهر صنعتی ایران می باشد. اصفهان در دوران صفویه پایتخت ایران بوده و معروفترین شهر ایران در خارج از ایران می باشد.

شهر اصفهان به دلیل جاذبه های بسیاری که در خود جای داده است قطب گردشگری کشور ایران محسوب می‌شود، همچنین بخشی از اقتصاد این شهر تحت تأثیر کشاورزی و دامپروری رایج در اطراف آن قرار می گیرد. پرورش زنبور عسل و ماهی از مشاغل رایج در اصفهان است. صنایع نیز نقش مهمی در اقتصاد اصفهان ایفا می کنند و عبارتند از : صنایع بزرگی چون ذوب آهن، مجتمع فولاد مبارکه،پالایشگاه، شرکت پلی اکریل اصفهان،همچنین کارخانجات متعدد سرامیک و کاشی سازی و معادن سنگ و سنگ بری. از صنایع دیگر استان که می‌توان فهرست‌وار به برخی اشاره نمود: ظروف چینی، سرامیک، تولید لوازم خانگی، کارخانه تولید سیمان، ورق موجدار، صنایع خودرو سازی، صنایع نظامی، صنایع هواپیما سازی، ساخت لوازم و تأسیسات گازی،صنایع مواد غذایی،فرآورده‌های لبنی،ریسندگی، نساجی و غیره می باشند.

رشد صنعت و تجارت در این استان بسیار چشمگیر بوده و از همین جهت است که مقوله ثبت شرکت نیز در این کلان شهر بسیار مهم است.

اهمیت ثبت شرکت در اصفهان

برای سهامداران و مدیران شرکت، ثبت شرکت در اصفهان از اهمیت بالایی برخوردار است چون اشخاص از حقیقی به حقوقی تبدیل می‌شوند و امروزه مسلماً شرکتهایی که دارنده اعتبار حقوقی و قانونی می‌باشند جایگاه ویژه ای را دارا هستند. به همین دلیل شرکت هایی که به ثبت می‌رساند و شماره ثبت دریافت می‌کنند معتبرتر و برای مشتریان ارزشمندتر می باشند.

 

امتیازات ثبت شرکت در اصفهان

ـ تقسیم مسئولیت بین چند نفر که به عنوان شریک فعالیت می کنند.

ـ اطمینان و اعتماد بیشتر ارگان ها، نهادها و دولت به اشخاص حقوقی.

ـ فعالیت رسمی و قانونی.

ـ امکان دریافت نمایندگی رسمی از سایر نهادهای داخلی و حتی خارجی.

ـ امکان استفاده از و بهره برداری بسیار بیشتر از امتیازات، اعتبارات و تسهیلات سایر سازمان ها.

ـ اعتماد بیشتر مشتریان به شرکت ها با توجه به اطلاع رسانی و پشتوانه بهتر آن ها.

شرکت های که می توان در اصفهان به ثبت رساند :

مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت های تجاری به هفت نوع(شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی) تقسیم می شود که از این بین شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود جهت ثبت در اصفهان با استقبال بیشتری، نسبت به سایر شرکت ها مواجه می باشند. در ادامه بحث ثبت شرکت در اصفهان ، ابتدا تعاریف شرکت های هفت گانه سپس مدارک مورد نیاز جهت ثبت هر یک از شرکت ها در این استان را مورد بررسی قرار می دهیم.

ثبت شرکت سهامی

طبق ماده ۲ قانون تجارت، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد؛ و مطابق ماده ۳ قانون تجارت، در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از ۳ نفر کمتر باشد. و براساس ماده ۱ قانون تجارت، سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

انواع شرکت های سهامی

به موجب ماده ۴ قانون تجارت شرکت های سهامی به دو نوع تقسیم می شود :

ـ سهامی خاص

ـ سهامی عام

 • نوع اول (سهامی خاص) :

شرکت های که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. وطبق ماده ۵ قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی خاص از مبلغ ۱۰۰۰,۰۰۰ ریال نباید کمتر باشد.

 • نوع دوم (سهامی عام) :

شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند اینگونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند و مطابق ماده ۵ قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از ۵۰۰۰,۰۰۰ ریال کمتر باشد.

نکته : در شرکت های سهامی عام عبارت ” شرکت سهامی عام” و در شرکت های سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص ” باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

شرایط تأسیس شرکت سهامی خاص در اصفهان :

ـ اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

ـ اظهارنامه حاکی بر تعهد کلیه سهام وگواهینامه بانکی دال بر پرداخت قسمت نقدی که نباید کمتر از ۳۵% کل سهام باشد.اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد؛ هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن پرداخت شود و صورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد.

ـ انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید درصورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.

ـ قبول سمت مدیریت و بازرسی.

ـ ذکر نام روز نامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های سهامی خاص در اصفهان :

 1. پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
 2. تکمیل فرم تعیین نام.
 3. دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص.
 4. دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء زیرتمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
 5. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 6. دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 7. فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران.
 8. تصویر شناسنامه وکارت ملی بازرسین (نیازی به برابر اصل شدن ندارد).
 9. معرفی نامه نمایندگان، در صورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
 10. تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی بر غیردولتی بودن آن.
 11. گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد (اموال منقول و غیر منقول) ارائه گزارش کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و درصورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرار داده شود ارائه مستندات مربوطه ضروری است.

 1. اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

۲) شرکت با مسئولیت محدود :

مطابق ماده ۹۴ قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود و هر یک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.

طبق ماده ۹۵ در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و درغیر این صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود.

اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و درغیر این صورت شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده باشد در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در اصفهان با مسئولیت محدود :

 1. پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعیین نام.
 2. تکمیل فرم تعیین نام.
 3. دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه شرکاء
 4. دونسخه شرکت نامه با مسئولیت محدود و تکمیل و امضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
 5. دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
 6. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 7. دونسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 8. تصویر شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیر عامل خارج از اعضاء هیأت مدیره باشد.
 9. فتوکپی شناسنامه وکارت ملی بازرسین
 10. معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
 11. تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی برغیر دولتی بودن آن.
 12. اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

۳) شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص، برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر، با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود :

اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

هر قراری که بین شرکاء خلاف این، ترتیب داده شده باشد، درمقابل اشخاص ثالث، بی اثر خواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت شرکت تضامنی در اصفهان :

۱ـ دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده

۲ـ دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

۳ـ تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی

۴ـ دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

۵ ـ اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیازمند دریافت مجوز باشد.

۶ ـ تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء، مدیران و هیأت نظار

۷ـ اصل گواهی عدم سوءپیشینه جهت اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل

۸ ـ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین

۹ـ دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره

۱۰ـ اصل وکالتنامه وکیل دادگستری درصورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

۴) شرکت مختلط غیر سهامی :

وفق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرکت مختلط غیر سهامی، به شرکتی گفته می شود که برای انجام امور تجارتی درتحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مختلط غیر سهامی در اصفهان :

۱ـ اسامی مدیر یا مدیران شرکت

۲ـ یک نسخه از اساسنامه

۳ـ یک نسخه از شرکتنامه

۴ـ سوابق تصمیمات مجمع عمومی

۵ ـ تعهد به پرداخت کل سرمایه به صورت نقدی

۶ ـ نوشته ای با امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت سهم های غیر نقدی.

۵) شرکت مختلط سهامی :

شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکای شرکت سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.

شرکت های سهامی افرادی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه در آمده و مسئولیت آنها به همان میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند و شریک ضامن افرادی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه حقوقی هستند که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شوند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی در اصفهان :

۱ـ یک نسخه شرکت نامه

۲ـ یک برگ اساسنامه

۳ـ اسامی مدیر یا مدیران شرکت

۴ـ تعهد به پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل یک سوم سرمایه

۵ ـ نوشته ای با امضای مدیر شرکت حاکی از پرداخت تمام سرمایه نقدی شرکاء ضامن و تسلیم تمام سرمایه غیر نقدی با تعیین قیمت سهم های غیرنقدی.

۶) شرکت نسبی:

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است. در نام شرکت نسبی عبارت “شرکت نسبی” و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود. اگر نام شرکت شامل اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل “و شرکاء” ضروری است.

 • مدارک لازم برای ثبت شرکت نسبی در اصفهان :

۱ـ دو نسخه شرکت نامه تکمیل شده

۲ـ دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده

۳ـ دو نسخه فرم تعیین نام به ترتیب اولویت

۴ـ دو نسخه اساسنامه تکمیل شده

۵ ـ مجوز فعالیت در صورتی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.

۶ ـ تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء و مدیران

۷ـ اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

۸ ـ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین

۹ـ دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره

۱۰ـ اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل انجام پذیرد.

۷) شرکت تعاونی :

شرکتی است که از اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق خود یاری و کمک متقابل و همکاری آنان، موافق اصولی که در این قانون مطرح است تشکیل می شود. تعداد اعضای شرکت تعاونی نباید از هفت نفر کمتر باشد.

 • مدارک لازم برای ثبت شرکت تعاونی در اصفهان :

۱ـ اساسنامه مصوب شرکت

۲ـ دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی

۳ـ صورتجلسه اولین مجمع عمومی عادی دایر بر تصویب اساسنامه و انتخاب اولین هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان

۴ـ صورتجلسه راجع به جلسه اولین هیئت مدیره دایر بر انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی هیئت مدیره، انتخاب صاحبان امضاهای مجاز و انتخاب مدیرعامل

۵ ـ فهرست اسامی و مشخصات داوطلبان تشکیل تعاونی

۶ ـ فهرست اسامی حاضران در اولین مجمع عمومی عادی که حاوی امضا های آنها باشد.

۷ـ مدارک مربوط به تقویم و تسلیم سرمایه

۸ ـ رسید پرداخت مقدار وجوه لازم التأدیه سرمایه تعاونی مطابق اساسنامه.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *