ثبت علامت تجاری

ثبت لوگو

شخص متقاضی برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری باید در هر زمینه ای که مجوز فعالیت دارد علامت را در همان زمینه ثبت کند.
اگر علامت را به صورت فارسی ثبت کرده دیگر نیازی به کارت بازرگانی ندارد ولی اگر علامت به صورت لاتین ثبت شده باید کارت بازرگانی را بگیرد
این علامت نباید مشابه ای داشته باشد.

کلمات،حروف،اشکال،عکس،رنگ وبرچسب ها که برای تشخیص کالاها به کار می رود….علامت تجاری به حساب می آیند.همچنین علامت تجاری با دادن سود اقتصادی به صاحبان میتوانند در سطح جهانی سرمایه گذاری گنند.

مدارک لازم ثبت علامت تجاری

–    تصوير برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي و کدپستی 10رقمی ثبت علامت تجاری
2-    ارائه پروانه بهره برداري يا مجوز توليد یا پروانه کسب برابر اصل شده یا نامه ایی از واحد یا صنف مربوطه مبنی بر ارائه خدمات جهت اداره ثبت علائم تجاری
3-    امضای وکالتنامه برای یا علائم تجاری
4-    تصوير علامت تجاری مورد نظر به ابعاد 8*8 سانتيمتر به تعداد 15 عدد و توضیح در برگی جداگانه درخصوص علامت و توصیف آن و مستند نام مورد نظر از فرهنگ لغت ثبت علامت تجاری
5-    كارت بازرگاني بنام شخص دارنده جواز (در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين و یا غیر فارسی باشد)

مدارک مورد نیاز ثبت علامت تجاری برای اشخاص حقوقی یا شرکتها

–       ارائه پروانه بهره برداري يا مجوز توليد یا پروانه کسب برابر اصل شده برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری
2-       تصوير اولين روزنامه رسمي شركت(آگهی تاسیس)و روزنامه رسمي آخرين تغييرات هیات مدیره شركت (دوره آن منقضی نشده باشد.) برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری
3-      تصوير برابر اصل شده شناسنامه و كارت ملي دارندگان حق امضای اوراق بهادار شرکت و کدپستی 10رقمی
4-       كارت بازرگاني برابر اصل شده شناسنامه شخص حقوقی(در صورتيكه علامت مورد نظر لاتين باشد)
5-       تصوير علامت تجاری مورد نظر به ابعاد 8*8 سانتيمتر به تعداد 15 عدد و توضیح در خصوص علامت و توصیف
6-        امضای وکالتنامه توسط دارندگان حق امضای مجاز اوراق بهادار و مهر شرکت برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری
ثبت برند , ثبت علامت تجاری ,  ثبت لوگو , ثبت نشان تجاری , ثبت علائم تجاری

مدارک مورد نیاز جهت تمدید و ثبت علامت،تجاری برند، لوگو، آرم

برای اشخاص حقيقی :

) كپي شناسنامه و كارت ملي مالك علامت برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری
2 ) ارائه اصل يا كپي تصديق ثبت شده برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری

برای اشخاص حقوقی :

) ارائه روزنامه آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره (( دارندگان حق امضا ))
2 ) كپي شناسنامه و كارت ملي دارندگان حق امضا
3 ) ارائه اصل يا كپي تصديق ثبت شده

نکات ثبت لوگو

ثبت لوگو و علامت تجاری :

الف)علامت تجاری قابل نقل و انتقال است.

ب)برای علامت گواهی ثبت علامت صادر می شود. برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری

ج)درخواست ثبت علامت تجاری باید شامل بازسازی واضحی از آرم با تمام رنگها طرحها و نقش های سه بعدی آن ، برای ثبت درج شود. برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری

برای ثبت آرم ، لو گو و یا علامت تجاری خود با موسسه تماس بگیرید.

نقل و انتقال علامت تجاری ثبت شده

نقل و انتقال علامت تجاری های ثبت شده :

علامت تجاری قابل نقل و انتقال است اما انتقال آن در مقابل شخص دوم زمانی معتبر است كه مطابق  مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد . برای آن كه این انتقال نسبت به شخص دوم معتبر باشد نحوه انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید به ثبت برسد.

برای نقل و انتقال برند خود با ما تماس بگیرید. برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری

ثبت علامت یا نشان تجاری

ثبت برند برای ثبت علامت تجاری یا علائم تجاری

برندسازی و برندینگ

ثبت آرم و لوگو

شما میتوانید برای هر یک از امور ثبتی خود با موسسه تماس بگیرید.