سایت ثبت شرکت و برند

به وب سایت ثبت شرکت و برند میزان خوش آمدید.

ما می کوشیم خدمات ثبت شرکت، ثبت برند و سایر خدمات حقوقی ثبتی را به راحترین شکل ممکن در اختیار شما قرار دهیم. راه اندازی این وب سایت در راستای خدمت دهی به تمامی هم وطنان در سراسر کشور می باشد.

جهت ثبت شرکت و دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید.

ثبت موسسه

ثبت موسسه

موسسات یا همان شرکت های غیر تجاری مراکزی هستند که اهداف غیرتجاری داشته و موسسان آن ممکن است هدف تجاری نداشته باشند مانند امور خیره، ادبی و ….

این موسسات به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از:

  1. موسساتی که قصد کسب منفعت و تقسیم آن بین اعضا خود را ندارند.
  2.  موسساتی که قصد کسب منفعت های مادی و تقسیم آن بین اعضای خود یا غیره را دارند مانند موسسات حقوقی

جهت ثبت شرکت و ثبت موسسات غیرتجاری با ما تماس بگیرید.