راهنمای انتخاب نام شرکت

راهنمای انتخاب نام شرکت

راهنمای انتخاب نام شرکت

یکی از مراحل اولیه و بسیار مهم ثبت شرکت، انتخاب نام شرکت است. نام انتخابی شرکت باید در چهارچوب مقررات مربوط به نام شرکت­ها قرار بگیرد؛ در غیر این صورت قابل ثبت نخواهد بود. ادامه مطلب …

ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دارویی

ثبت شرکت دارویی در موسسه میزان: به شرکت های تولیدکننده، شرکت های واردکننده و شرکت های فوریتی واردات دارو که مجوز فعالیت دارند؛ شرکت های دارویی گفته می شود. شرط اولیه ثبت شرکت دارویی اخذ مجوز فعالیت از وزارت بهداشت است. ادامه مطلب …