راهنمای اخذ پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری، مراحل و مدارک

پروانه بهره برداری، سندی است که قبل از شروع کار به واحدهای صنعتی تاسیس شده داده می­شود. توجه کنید که جهت اخذ پروانه بهره برداری حتماً باید واحد موردنظر تاسیس شده باشد یعنی کلیه امور لازم اعم از نصب ماشین­آلات خط تولید، استخدام نیروی انسانی و تولید آزمایشی صورت گرفته باشند اما چنانچه فقط بخشی از واحد آماده بهره برداری باشد می­توان برای بخش آماده، پروانه بهره برداری اخذ کرد. منظور از تولید آزمایشی، تولید انبوه محصول موردنظر در یک دوره زمانی محدود و معین است. داشتن یا نداشتن جواز تاسیس، تاثیری بر روند دریافت پروانه بهره برداری ندارد. ادامه مطلب …

ثبت اختراع و مدارک لازم برای ثبت اختراع

ثبت اختراع

ثبت اختراع به زاده ذهن بشر یا کشف راه­های جدید برای رفع نیازهای صنعتی یا فلاحتی جامعه گفته می­شود. اگرچه معنای لغوی اختراع، خلق چیزهای تازه است اما قانونگذار، مخترعین را محدود نکرده و استفاده از قوانین قدیمی و اعمال تغییر در لوازم پیشین را نیز در ردیف اختراعات قرار داده است. در واقع هر فردی که مدعی ساخت یک وسیله صنعتی جدید یا استفاده از وسایل موجود برای رسیدن به اهداف جدید باشد می­تواند برای ثبت اختراع اقدام کند. ادامه مطلب …

نمونه صورتجلسه شرکت مسئولیت محدود

نمونه صورت جلسله شرکت مسئولیت محدود

هنگام تنظیم صورت جلسات شرکت مسئولیت محدود می­بایست به چند نکته توجه کنید. به عنوان مثال صورت جلسه را در سه نسخه و حتماً روی سربرگ­های شرکت تنظیم نمایید؛ همه شرکا آن را امضا کنند و نهایتاً تا سه روز بعد ارسال شود. چنانچه جلسه با حضور اکثریت شرکا و سهامداران تشکیل شده، مستندات مربوطه را ضمیمه صورت جلسه کنید. ضمناً اگر تعداد شرکا بیش از ۱۲ نفر باشد؛ تشکیل هیئت نظار الزامی است. ادامه مطلب …

ثبت شرکت سرمایه گذاری

ثبت شرکت سرمایه گذاری

ثبت شرکت سرمایه گذاری

ثبت شرکت سرمایه­ گذاری

منظور از سرمایه­ گذاری، گذشتن از یک چیز ارزشمند موجود برای کسب یک ارزش دیگر در آینده است. مثلاً وقتی ما اقدام به خرید سهام می­کنیم؛ از پس ­انداز خود به امید کسب سود گذشته­ ایم. ادامه مطلب …

ثبت شرکت هلدینگ

ثبت شرکت هلدینگ

شرکت هلدینگ یا مادر، ابزاری موثر برای ترکیب اموال شرکت­های مستقل است. در حقیقت شرکت هلدینگ با خرید بیش از ۵۰ درصد از سهام شرکت­های دیگر که زیرمجموعه آن شمرده می­شوند؛ مدیریت یگانه شرکت­های زیرمجموعه را بر عهده می­گیرد. البته توجه داشته باشید که شرکت زیرمجموعه، شخصیت حقوقی خود را حفظ می­کند و به طور مستقیم زیر نظر هیئت مدیره خود کنترل می­شود اما نماینده شرکت هلدینگ می­تواند عضو هیئت مدیره شرکت زیرمجموعه بشود تا شرکت هلدینگ در شرکت زیرمجموعه، حق رای داشته باشد. ادامه مطلب …

تغییر حق امضای شرکت

تغییر حق امضای شرکت

تغییر حق امضای شرکت برای شرکت به این صورت است که صاحبان حق امضا، مجاز به امضا کردن اوراق تعهدآور شرکت مانند چک، سفته، برات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری هستند. حق امضا را می­توان در هر دو بخش(امضای اوراق تعهدآور و امضای اوراق عادی و اداری) منحصراً به یک نفر یا به دو شخص مستقل اعطا کرد. حتی می­توان در هریک از بخش­ها، این حق را به صورت مشترک به دو نفر داد تا اوراق را به صورت متفقاً امضا کنند. ادامه مطلب …

تغییر نام شرکت پس از ثبت شرکت

تغییر نام شرکت

افراد حقوقی نیز درست مانند افراد حقیقی دارای نام هستند. انتخاب نام شرکت، یکی از نکات مهم در بدو تاسیس شرکت به شمار میرود. اگرچه ممکن است در ابتدای راه اهمیت نام شرکت درک نشود اما به مرور و در حین فعالیت­های شرکت به این مهم پی خواهید برد زیرا مطالعات نشان داده که شرکت­های موفق معمولاً اسم خوبی نیز دارند. ادامه مطلب …