استعلام ثبت شرکت | استعلام شماره ثبت شرکت | استعلام شرکت های ثبت شده

استعلام ثبت شرکت : هر فردی که می خواهد وارد بازار کار شود و کسب و کاری را شروع نماید هدف آن رسیدن به سرمایه بیشتری است در نتیجه شرکا به دور هم جمع می شوند و پس از امضا کردن قرارداد نامه ای بین خود شرکت خود را به یکی از قالب های شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت غیر مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت سهامی که به سهامی عام و خاص تقسیم شده اند به ثبت می رسانند. ادامه مطلب …