ثبت تغییرات شرکت و صورتجلسه تغییرات شرکت

در این مقاله ثبت تغییرات شرکت انواع شرکتها را شرح خواهیم داد. شرکت های سهامی، شرکت سهامی خاص و عام که از زیر مجموعه های شرکت های سهامی است، شرکت های مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت های تعاونی که هر کدام شرایط خاص خود را در تعیین اساسنامه و قوانین شرکت دارند. که شما می توانید با توجه به ویژگی هایی که هر یک از این شرکت ها دارند به ثبت شرکت خود بپردازید و به این نکته دقت کنید قالب شرکت ارتباطی با نحوه خدمات ندارد. برای واضح تر شدن این موضوع باید ذکر کنیم که به عنوان مثال اگر فعالیت شرکت در زمینه فناوری اطلاعات باشد نیازی نیست که حتما شرکت در قالب سهامی خاص باشد و یا در قالب دیگری مانند مسئولیت محدود باشد. ادامه مطلب …